„Bach in Panitzsch“ – 4. Panitzscher Kantatenkonzert

Bachmotetten zum Reformationstag

28. Okt 2023
Leipziger Cantorey; Leitung: Gotthold Schwarz

Veranstalter:
Kirchgemeinde Parthenaue-Borsdorf, Kirche Panitzsch
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Panitzsch
Telefon: